Strefa Rodzica

Opłaty za przedszkole:

*Opłata za świadczenia przedszkolne:
- od 7.00 do 13.00 bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu
- od 13.00 do 17.00 w wysokości 1zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu

Opłaty za świadczenia przedszkolne nie obowiązują dzieci sześcioletnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.

*Opłaty za żywienie:
-śniadanie+ owoc: 3,00zł
-obiad( zupa, drugie danie, kompot/sok)+ owoc: 5.00zł
- podwieczorek+ owoc:- 2.00zł

Wpłat za wyżywienie i korzystanie ze świadczeń przedszkolnych należy dokonywać w formie elektronicznej na wskazany poniżej numer rachunku bankowego:
Przedszkole Samorządowe pod ,,Wesołym Ekoludkiem” w Dręszewie
ul. Szkolna 4, 05-252 Dąbrówka
Nr rachunku:67 8931 0003 0100 8704 2040 0001

W przypadku niedokonania wpłat za wyżywienie i świadczenia przedszkolne na podane konto w terminie do 10 dnia każdego miesiąca naliczane są ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Wołomin, ul.Legionów85
05-200 Wołomin
tel.22 546 81 84, tel./fax 22 776 27 85

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu:

Logopeda, pedagog terapeutyczny- A. Osik
wtorek/piatek-godz.7.30-10.00, środa-godz.13.30-15.00, czwartek- godz.12.30-16.00

Oligofrenopedagog –T. Banasiak
środa-godz.11.00-13.00

Oligofrenopedagog –A. Pawłowska
środa-godz.13.00-14.00, piątek-godz.12.00-13.00

Psycholog-K. Gawrońska
czwartek-godz.8.00-13.00

Pedagog rewalidacyjno- terapeutyczny- E. Oparzela
wtorek-godz.13.00-15.00, piątek-godz. 13.00-14.00

Fizjoterapeuta- M. Branicka –Kuraszkiewicz
wtorek-godz.15.00-16.00

Rada Rodziców: rok szkolny 2021/2022

Prezydium Rady Rodziców:

1. Paulina Pieńczuk -przewodnicząca
2.Beata Pawlak -wiceprzewodnicząca
3.Izabela Wardak- sekretarz
4.Agnieszka Sadowska-skarbnik
Komisja rewizyjna:
1.Joanna Turkiewicz-Wardak- przewodnicząca
2.Paszkowska Marta-sekretarz