Wejście do przedszkola

Data: 30.10.2022 r., godz. 21.17    Liczba odwiedzających: 1087

Drodzy Rodzice,

Zwracam się z prośbą, aby przyprowadzając dziecko do przedszkola odprowadzić je do szatni, a po przebraniu dziecka w szatni doprowadzić do sali zajęć i poinformować wychowawcę o przybyciu dziecka do grupy. Niedopuszczalne jest aby zostawić dziecko w drzwiach wejściowych  prowadzących na piętro budynku przedszkola nie powiadamiając o tym opiekuna lub wychowawcy grupy.

 

Z poważaniem

Bożena Kaszuba

Dyrektor Przedszkola