Oferta

Przedszkole jest publiczną placówką wychowania przedszkolnego w Gminie Dąbrówka. Pełni funkcję wychowawczo- dydaktyczną i opiekuńczą. Przedszkole zaprasza dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00.

Grupy przedszkolne:

W przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021 jest pięć grup przedszkolnych:

*Krasnale –dzieci 3 letnie
*Muchomorki-dzieci 4letnie
*Biedronki-dzieci5- 4 letnie
*Ekoludki- dzieci 5 letnie
*Stokrotki-dzieci 6 letnie

Zajęcia dodatkowe

W trosce o rozwój zainteresowań i zdolności dzieci oferujemy zajęcia dodatkowe:

*język angielski
*zajęcia gimnastyki korekcyjnej
*terapia logopedyczna
* religia dla dzieci 6 letnich
*zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
*zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
*zajęcia terapeutyczne
*fizjoterapia

Uroczystości i imprezy przedszkolne:

Staramy się włączać rodziców w życie przedszkola poprzez udział w różnych uroczystościach przedszkolnych:

1.Rozpoczecie roku szkolnego
2.Sprzatanie Świata
3.Dzień Edukacji narodowej
4.Pasowanie na starszaka
5.Pasowanie na przedszkolaka
6.Spotkanie z Mikołajem
7.Spotkanie Wigilijne
8.Bal karnawałowy
9.Powitanie wiosny
10.Dzień zdrowia
11.Dzień Ziemi
12.Dzień Dziecka
13.Letni piknik
14.Pożegnanie starszaków
15.Zakończenie roku szkolnego
16.Spotkania adaptacyjne dla nowo zapisanych dzieci.

Wspólnie budujemy atmosferę wzajemnego zaufania i akceptacji. Naszym celem jest wszechstronny rozwój dziecka.

Dzieciom zapewniamy:

-zajęcia edukacyjne dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci
-realizację podstawy programowej
-zabawy na świeżym powietrzu
-spacery i wycieczki po najbliższej okolicy
-spotkania z ciekawymi ludźmi
-zajęcia o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej
-wycieczki krajoznawcze
-spotkania z teatrem i muzyką
-pomoc logopedyczną
-współpracę ze środowiskiem lokalnym
-rozbudzenie zdolności plastycznych i muzycznych
-udział w różnego rodzaju konkursach, imprezach, festynach gminnych, akcjach ogólnopolskich
-zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

Gwarantujemy:

-posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek, owoc do każdego posiłku)
-dobrze wyposażone sale zabaw
-fachową kadrę pedagogiczną
-serdeczną, życzliwą atmosferę
-odpowiednie przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej