Programy

Pracę wychowawczo-dydaktyczną realizujemy w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do realizacji programy wychowania przedszkolnego:

Program podstawowy:

1.Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości…Program wychowania przedszkolnego. Aut.: Jolanta Wasilewska. Wydawnictwo WSiP.

Programy wspomagające:

1.Dziecięca matematyka-program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych, E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska
2. Nazywanie świata- odimienna metoda nauki czytania-program edukacyjny I. Majchrzak
3. Z uśmiechem do przedszkola –autorski program adaptacyjny, B. Kaszuba
4. Przepis na zdrowie –autorski program zdrowotny, A. Pawłowska

Programy zajęć dodatkowych:

1.Program zajęć logopedycznych- autorski program- A. Osik
2. Program gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym-P. Kamiński
3. Kochamy dobrego Boga-program nauczania religii. Aut. B. Śmigier, A .Ryzacher-Majewska

W pracy z dziećmi stosujemy różnego rodzaju metody i techniki wspierające prawidłowy rozwój dziecka w sferze emocjonalnej, społecznej, poznawczej i ruchowej:

-Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
-metoda kinezjologii edukacyjnej- gimnastyka mózgu wg P. Dennisona
-metoda projektów
-metoda twórczego myślenia,, burza mózgów”
-metody aktywizujące: inscenizacje, problemowe, gry dydaktyczne
-drama, teatr kukiełkowy, pantomima, teatr palcowy
-techniki relaksacyjne
-muzykoterapia
-bajkoterapia
-różnorodne techniki plastyczne
-gimnastyka twórcza K. Orffa i R. Labana,
-gimnastyka rytmiczna A.M. Kniessów
-pedagogika zabawy
-metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne
-metoda malowania dziesięcioma palcami