Opłaty za przedszkole

Liczba odwiedzających: 279

 

*OPŁATA ZA ŚWIADCZENIA PRZEDSZKOLNE:

 

- od 7.00 do 13.00 bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu;

- od 13.00 do 17.00 w wysokości 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Uwaga! 

1. Częściowe zwolnienie z opłaty za świadczenia przedszkolne przysługuje w przypadku gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno

dziecko z rodziny. Za pierwsze dziecko pobiera się opłatę w pełnej wysokości, za drugie i kolejne dziecko 50% ustalonej kwoty.

 

2. Opłaty za świadczenia przedszkolne nie obowiązują dzieci sześcioletnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.

 

*OPŁATY ZA ŻYWIENIE:

 

- śniadanie+ owoc: 3,00zł

- obiad( zupa, drugie danie, kompot/sok)+ owoc: 6.00zł

- podwieczorek+ owoc:- 3.00zł    

 

Wpłat za wyżywienie  i korzystanie ze świadczeń przedszkolnych należy dokonywać w formie elektronicznej

na wskazany poniżej numer rachunku bankowego: 

 

Przedszkole Samorządowe pod ,,Wesołym Ekoludkiem” w Dręszewie ul. Szkolna 4, 05-252 Dąbrówka           

Nr rachunku: 67 8931 0003 0100 8704 2040 0001

 

W przypadku niedokonania wpłat za wyżywienie i świadczenia przedszkolne na podane konto,

w terminie do 10 dnia każdego miesiąca naliczane są odsetki podatkowe za każdy dzień zwłoki.

 

* Podstawa prawna: Uchwała LIII.475.2023 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 31 sierpnia  2023r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrówka.

** Opłaty za wyżywienie zostały ustalone w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole Gminą Dąbrówka.