Opłaty za przedszkole

Liczba odwiedzających: 489

 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE 

 

*Opłata za świadczenia przedszkolne: 

- od 7.00 do 13.00 bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu

-od 7.00 do 8.00 i  od 13.00 do 17.00 w wysokości 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu

 

Uwaga! 

1. Częściowe zwolnienie z opłaty za świadczenia przedszkolne przysługuje w przypadku gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny. Za pierwsze dziecko pobiera się opłatę w pełnej wysokości, za drugie i kolejne dziecko 50%ustalonej kwoty.

2. Opłaty za świadczenia przedszkolne nie obowiązują dzieci sześcioletnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.

 

*Opłaty za żywienie:

-śniadanie+ owoc: 3,00zł

-obiad( zupa, drugie danie, kompot/sok)+ owoc: 6.00zł

- podwieczorek+ owoc:- 3.00zł  

 

Wpłat za wyżywienie  i korzystanie ze świadczeń przedszkolnych należy dokonywać w formie elektronicznej

na wskazany poniżej numer rachunku bankowego:  

   Przedszkole Samorządowe pod ,,Wesołym Ekoludkiem” w Dręszewie ul. Szkolna 4, 05-252 Dąbrówka 

Nr rachunku: 18 1240 1037 1111 0011 3311 6723 ( aktualny numer od 1 lutego 2024r.)

 

W przypadku niedokonania wpłat za wyżywienie i świadczenia przedszkolne na podane konto  w terminie do 10 dnia każdego miesiąca naliczane są odsetki podatkowe za każdy dzień zwłoki.