Strefa Rodzica

Opłaty za przedszkole:

*Opłata za świadczenia przedszkolne:

- od 7.00 do 13.00 bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu
- od 13.00 do 17.00 w wysokości 1zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu

Opłaty za świadczenia przedszkolne nie obowiązują dzieci sześcioletnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.

*Opłaty za żywienie:

-śniadanie 2.00zł
-obiad 4.00zł
-podwieczorek- 1.60zł

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Wołomin
ul.Legionów85
05-200 Wołomin
tel.22 4980304

psycholog- E. Wardaszko
logopeda- B. Rafalik
pedagog- B. Michalik

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu:

Logopeda, pedagog terapeutyczny - A. Osik
poniedziałek-godz.13.30-16.00, wtorek-godz.7.30-10.00, czwartek-godz.7.30-10.00 i godz.13.30-16.00

Oligofrenopedagog –T. Banasiak
czwartek-godz.13.00-15.00

Oligofrenopedagog –A. Pawłowska
środa-godz.13.00-15.00

Psycholog - K. Gawrońska czwartek-godz.8.00-13.00

Rada Rodziców: rok szkolny 2018/2019

Prezydium Rady Rodziców:

1. Joanna Turkiewicz-Wardak-przewodnicząca
2. Agnieszka Kopka -wiceprzewodnicząca
3. Dorota Średnicka- sekretarz
4. Magdalena Szydlik-skarbnik

Komisja rewizyjna:

1.Izabela Wardak- przewodnicząca
2.Seweryn Krawczyk- wiceprzewodnicząca
3.Beata Pakuła-sekretarz