Informacja Dyrektora Przedszkola o liczbie wolnych miejsc na rok szkolny 2024/2025

Data: 24.04.2024 r., godz. 20.04    146
Dyrektor Przedszkola...

Informacja Dyrektora Przedszkola Samorządowego pod,,Wesołym Ekoludkiem” w Dręszewie

__________________________________________________________________________________________________

z dnia 24.04.2024 r.

o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2024/2025 po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego

 

Podstawa prawna:
Art.153 ust.1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)

 

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego pod,,Wesołym Ekoludkiem’ w Dręszewie informuje, że postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2024/2025 będzie prowadzone na wolne miejsca w przedszkolu w terminie: od 25 kwietnia maja do 8 maja 2024 r.

 

Liczba wolnych miejsc w przedszkolu wynosi: 22

 

Dręszew, 24.04.2024r.                                                                                                                                               Bożena Kaszuba

 (miejscowość, data)                                                                                                                                               Dyrektor Przedszkola