Nasi nauczyciele

Nasi nauczyciele to wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewniająca opiekę, wychowanie i wszechstronne nauczanie. Potrafią zrozumieć indywidualne potrzeby każdego dziecka i dostosować do nich odpowiednie metody wychowawcze.

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2017/2018

Nauczyciele dyplomowani:

*Bożena Kaszuba–dyrektor przedszkola
*Ewa Jeż-nauczyciel przedszkola
*Grażyna Kaszuba-nauczyciel religii
*Anna Osik-logopeda, pedagog terapeutyczny

Nauczyciele mianowani:

*Magdalena Chmielewska-nauczyciel przedszkola
*Aneta Pawłowska-nauczyciel przedszkola, oligofrenopedagog
*Ewa Staśkiewicz-nauczyciel przedszkola
*Teresa Banasiak–nauczyciel przedszkola, oligofrenopedagog
*Przemysław Kamiński-nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

Nauczyciele kontraktowi:

*Bożena Rasińska-nauczyciel przedszkola
*Sylwia Kulesza-nauczyciel przedszkola

Nauczyciel stażysta:

*Monika Wróbel-psycholog
*Ewelina Oparzela-nauczyciel wspomagający
*Sylwia Kulesza-nauczyciel języka angielskiego

Pracownicy obsługi przedszkola:

Danuta Wawryło
Anna Kaczmarczyk
Teresa Józwiak
Grażyna Augustyniak
Elżbieta Ambroziak
Michał Zdunek
Ewa Marcinkiewicz
Ewa Augustyniak
Marzena Gołaszewska