Oferta

Przedszkole jest publiczną placówką wychowania przedszkolnego w Gminie Dąbrówka. Pełni funkcję wychowawczo- dydaktyczną i opiekuńczą. Przedszkole zaprasza dzieci w wieku od 3do 6 lat. Jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00.

Grupy przedszkolne:

W przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019 jest pięć grup przedszkolnych:

*Krasnale–dzieci 3- letnie
*Muchomorki-dzieci 4-3letnie
*Biedronki-dzieci 4-5 letnie
*Stokrotki-dzieci 6-5 letnie
*Ekoludki-dzieci 6 letnie

Zajęcia dodatkowe

W trosce o rozwój zainteresowań i zdolności dzieci oferujemy zajęcia dodatkowe:

*język angielski
*zajęcia gimnastyki korekcyjnej
*terapia logopedyczna
*religia dla dzieci 6 letnich
*zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
*zajęcia z psychologiem
*zajęcia terapeutyczne

Uroczystości i imprezy przedszkolne:

Staramy się włączać rodziców w życie przedszkola poprzez udział w różnych uroczystościach przedszkolnych:

1.Rozpoczecie roku szkolnego
2.Sprzatanie Świata
3.Dzień Edukacji Narodowej
4.Pasowanie na starszaka
5.Pasowanie na przedszkolaka
6.Dzień Pluszowego Misia
7.100 rocznica odzyskania niepodległości
8.Spotkanie z Mikołajem
9.Spotkanie Wigilijne
10.Dzień Babci i Dziadka
11.Bal karnawałowy
12.Powitanie wiosny
13.Światowy dzień ptaka
14.Dzień Ziemi- Na ratunek Ziemi
15.Spotkanie adaptacyjne
16.Dzień Rodziny
17.Dzień Dziecka
18.Letni piknik
19.Olimpiada Sportowa
20.Pożegnanie starszaków
21.Zakończenie roku szkolnego

Wspólnie budujemy atmosferę wzajemnego zaufania i akceptacji. Naszym celem jest wszechstronny rozwój dziecka.

Dzieciom zapewniamy:

-zajęcia edukacyjne dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci
-realizację podstawy programowej
-zabawy na świeżym powietrzu
-spacery i wycieczki po najbliższej okolicy
-spotkania z ciekawymi ludźmi
-zajęcia o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej
-wycieczki krajoznawcze
-spotkania z teatrem i muzyką
-pomoc logopedyczną
-współpracę ze środowiskiem lokalnym
-rozbudzenie zdolności plastycznych i muzycznych
-udział w różnego rodzaju konkursach, imprezach, festynach gminnych, akcjach ogólnopolskich
-zajęcia komputerowe

Gwarantujemy:

-zdrowe posiłki
-dobrze wyposażone sale zabaw
-fachową kadrę pedagogiczną
-serdeczną, życzliwą atmosferę
-odpowiednie przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej