PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW

(Zam: 02.07.2021 r., godz. 14.04)
Drodzy Rodzice,
składamy serdeczne podziękowania za współpracę i zaangażowanie  w sprawy naszego przedszkola w roku szkolnym 2020/2021, szczególne podziękowania kierujemy do Rady Rodziców. Jesteśmy wdzięczni za okazaną pomoc, życzliwość oraz zaangażowanie w pomoc naszym wychowankom.
Życzymy Państwu samych sukcesów w codziennej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
DYREKTOR I GRONO PEDAGOGICZNE
Przedszkola Samorządowego pod "Wesołym Ekoludkiem" w Dręszewie