Informacja Rady Rodziców

(Zam: 02.07.2021 r., godz. 14.02)
Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 na dzień 25.06.2021r. na koncie Rady Rodziców pozostało 2 901,29 zł. O przeznaczeniu w/w kwoty zdecyduje Rada Rodziców wybrana w nowym roku szkolnym 2021/2022.
Prezydium Rady Rodziców