Uwaga Rodzice!

(Zam: 21.12.2017 r., godz. 15.40)
Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.01.2018 r. nastąpi zmiana w obsłudze finansowej stołówki przedszkolnej. Dotychczasowe wpłaty za wyżywienie jak i korzystanie ze świadczeń przedszkolnych ponad 5-godzinny czas pobytu dziecka w przedszkolu będą opłacane w formie elektronicznej (tzn. wpłaty w banku, poczcie lub innej placówce) na wskazany poniżej numer rachunku bankowego. Wszystkie wpłaty muszą być dokonywane z góry do 10 dnia każdego miesiąca, natomiast odliczenia wszelkich nieobecności będą rozliczane w następnym miesiącu. Od wpłat po terminie naliczane będą odsetki, które należy uiścić wraz z bieżącą wpłatą.
Dane do dokonywania opłat za żywienie i świadczenia przedszkolne:

Przedszkole samorządowe pod „Wesołym Ekoludkiem” w Dręszewie
Ul. Szkolna 4, 05-252 Dąbrówka
Nr rachunku: 67 8931 0003 0100 8704 2040 0001


Ważne! Dokonując opłat należy zaznaczyć oddzielną opłatę za świadczenia i oddzielną opłatę za żywienie.


Opłaty na fundusz Rady Rodziców można będzie dokonywać w formie elektronicznej na wskazany poniżej nr rachunku bankowego lub u intendenta przedszkola.

Dane do dokonywania opłat na fundusz Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie
Nr rachunku: 58 8931 0003 0120 7149 4000 0002


Informacje o kwocie należności za opłaty przedszkolne za poszczególne miesiące będą Państwu przekazywane poprzez zeszyt kontaktów z rodzicami.