Nasi nauczyciele

Nasi nauczyciele to wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewniająca opiekę, wychowanie i wszechstronne nauczanie. Potrafią zrozumieć indywidualne potrzeby każdego dziecka i dostosować do nich odpowiednie metody wychowawcze.

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2020/2021

Nauczyciele dyplomowani:

*Bożena Kaszuba –dyrektor przedszkola
*Ewa Jeż-nauczyciel przedszkola(urlop wychowawczy)
*Aneta Pawłowska- nauczyciel przedszkola, oligofrenopedagog
*Grażyna Kaszuba-nauczyciel religii
*Anna Osik-logopeda, pedagog terapeutyczny

Nauczyciele mianowani:

*Magdalena Chmielewska-nauczyciel przedszkola
*Ewa Staśkiewicz-nauczyciel przedszkola
*Teresa Banasiak –nauczyciel przedszkola, oligofrenopedagog
*Przemysław Kamiński-nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
*Sylwia Kulesza-nauczyciel przedszkola

Nauczyciele kontraktowi:

*Ewelina Oparzela-nauczyciel wspomagający, pedagog terapeutyczny
*Paula Piszczek- nauczyciel przedszkola
*Magdalena Tchorzewska- nauczyciel przedszkola/nauczyciel języka angielskiego
*Katarzyna Gawrońska- psycholog

Pracownicy obsługi przedszkola:

Teresa Józwiak
Anna Kaczmarczyk
Grażyna Augustyniak
Elżbieta Ambroziak
Grzegorz Pałaszewski
Agata Rasińska
Ewa Augustyniak
Marzena Gołaszewska
Emila Osuch
Małgorzata Dziążak
Magdalena Górska
Izabela Wardak