Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy z ratownikami medycznymi z Fundacji "Promyk Słońca"

27 i 28.03.2014 r.
ikonaikonaikonaikonaikona

ikonaikonaikonaikonaikona

ikona