SPOTKANIA ADAPTACYJNE

(Zam: 22.08.2022 r., godz. 14.20)
Drodzy Rodzice!
Serdecznie zapraszamy na SPOTKANIA ADAPTACYJNE dla nowo zapisanych dzieci na rok szkolny 2022/2023.
Drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na SPOTKANIA ADAPTACYJNE dla nowo zapisanych dzieci na rok szkolny 2022/2023 które odbędą się w dniach:

29, 30, 31 sierpnia 2022r. z podziałem na grupy wg następującego harmonogramu:

-dzieci 6,5,4 letnie: godz. 9.00-10.00
-dzieci 3 letnie(grupa nr1): godz. 10.00-11.00
-dzieci 3 letnie(grupa nr2): godz. 11.00-12.00


Grupa nr1dzieci trzyletnich: wg nazwiska dziecka od A do L.
Grupa nr2 dzieci trzyletnich: wg nazwiska dziecka od M do Ż.

Na spotkanie adaptacyjne prosimy o przyniesienie obuwia na zmianę dla dziecka.

Celem spotkań adaptacyjnych będzie wzajemne poznanie się, budowanie więzi i zaufania między dziećmi, nauczycielami, opiekunami w grupie oraz rodzicami.

Po spotkaniach adaptacyjnych dzieci będą mogły pobawić się w ogrodzie przedszkolnym pod okiem rodziców na koniec każdego dnia adaptacyjnego.