Realizowane programy w przedszkolu

Liczba odwiedzających: 953

 

PROGRAMY

Pracę wychowawczo-dydaktyczną realizujemy w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do realizacji programy wychowania przedszkolnego:

 

Program podstawowy:

1.Program wychowania przedszkolnego. Aut.: W. Żaba-Żabińska, W. Majewska, R. Paździo. Wydawnictwo MAC.

 

Programy wspomagające:

1.Dziecięca matematyka-program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych, E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska 

2. Nazywanie świata- odimienna metoda nauki czytania-program edukacyjny I. Majchrzak

3. Z uśmiechem do przedszkola –autorski program adaptacyjny, B. Kaszuba

 

Programy zajęć dodatkowych:

1. Program zajęć logopedycznych- autorski program- A. Osik

2. Program gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym- P. Kamiński

3. Kochamy dobrego Boga-program nauczania religii. Aut. B. Śmigier, A .Ryzacher-Majewska

4. „PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO zgodny z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół DLA PRZEDSZKOLI” aut. Magdaleny Appel, Joanny Zarańskiej, Ewy Piotrowskiej

 

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2023.pdf (977 KB)

 

METODY I TECHNIKI PRACY Z DZIEĆMI 

W pracy z dziećmi stosujemy różnego rodzaju metody i techniki wspierające prawidłowy rozwój dziecka w sferze emocjonalnej, społecznej, poznawczej i ruchowej:

-Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz 

-metoda kinezjologii edukacyjnej- gimnastyka mózgu wg P. Dennisona

-metoda projektów

-metoda twórczego myślenia,, burza mózgów”

-metody aktywizujące: inscenizacje, problemowe, gry dydaktyczne

-drama, teatr kukiełkowy, pantomima, teatr palcowy

-techniki relaksacyjne

-muzykoterapia

-bajkoterapia

-różnorodne techniki plastyczne

-gimnastyka twórcza K. Orffa i R. Labana, 

-gimnastyka rytmiczna A.M. Kniessów

-pedagogika zabawy

-metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne

-metoda malowania dziesięcioma palcami

-Total Physical Response (Reagowanie całym ciałem)