Strefa Rodzica

Opłaty za przedszkole:

*Opłata za świadczenia przedszkolne:
- od 7.00 do 13.00 bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu
- od 13.00 do 17.00 w wysokości 1zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu

Opłaty za świadczenia przedszkolne nie obowiązują dzieci sześcioletnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.

*Opłaty za żywienie:
-śniadanie 2.00zł
-obiad 4.00zł
-podwieczorek 1.60zł

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Wołomin
ul.Legionów85
05-200 Wołomin
tel.22 4980304
psycholog-E. Wardaszko
logopeda-B. Rafalik
pedagog-B. Michalik

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu:

Logopeda, pedagog terapeutyczny-A. Osik
poniedziałek-godz.13.30-16.00, środa-godz.11.30-15.30, czwartek-11.30-15.00
Oligofrenopedagog–T. Banasiak
poniedziałek-godz.13.00-15.00
Oligofrenopedagog–A. Pawłowska
środa-godz.13.00-15.00
Psycholog-M. Wróbel środa-godz.8.00-11.00

Rada Rodziców: rok szkolny 2017/2018

Prezydium Rady Rodziców:

1.Joanna Turkiewicz-Wardak-przewodnicząca
2.Katarzyna Kurek-wiceprzewodnicząca
3.Ewa Kania-sekretarz
4.Magdalena Szydlik-skarbnik

Komisja rewizyjna:

1.Marzena Antczak-przewodnicząca
2.Mariola Krawczyk-wiceprzewodnicząca
3.Sylwia Bylak-sekretarz