Strefa Rodzica

Opłaty za przedszkole:

*Opłata za świadczenia przedszkolne:

- od 7.00 do 13.00 bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu
- od 13.00 do 17.00 w wysokości 1zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu

Opłaty za świadczenia przedszkolne nie obowiązują dzieci sześcioletnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.

*Opłaty za żywienie:

-śniadanie+ owoc: 3,00zł
-obiad( zupa, drugie danie, kompot/sok)+ owoc: 5.00zł
- podwieczorek+ owoc:- 2.00zł

Wpłat za wyżywienie i korzystanie ze świadczeń przedszkolnych należy dokonywać w formie elektronicznej na wskazany poniżej numer rachunku bankowego:

Przedszkole Samorządowe pod "Wesołym Ekoludkiem" w Dręszewie
ul. Szkolna 4, 05-252 Dąbrówka
Nr rachunku:67 8931 0003 0100 8704 2040 0001


W przypadku niedokonania wpłat za wyżywienie i świadczenia przedszkolne na podane konto w terminie do 10 dnia każdego miesiąca naliczane są ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Wołomin
ul.Legionów85
05-200 Wołomin
tel.22 4980304

psycholog- E. Wardaszko
logopeda- B. Rafalik
pedagog- B. Michalik

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu:

Logopeda, pedagog terapeutyczny- A. Osik
poniedziałek-godz.12.30-16.00, wtorek, czwartek-godz.7.30-9.00, piątek- godz.11.30-15.00
Oligofrenopedagog –T. Banasiak poniedziałek-godz.12.00-14.00
Oligofrenopedagog –A. Pawłowska środa-godz.11.00-13.00
Psycholog-K. Gawrońska czwartek-godz.8.00-13.00
Pedagog rewalidacyjno- terapeutyczny- E. Oparzela wtorek-godz.13.00-15.00, czwartek-godz. 13.00-14.00
Fizjoterapeuta- M. Branicka –Kuraszkiewicz czwartek-godz.15.00-16.00

Rada Rodziców: rok szkolny 2020/2021

Prezydium Rady Rodziców:

1.Paulina Pieńczuk-przewodnicząca
2.Beata Pawlak-wiceprzewodnicząca
3.Honorata Mędrzycka- sekretarz
4.Agnieszka Sadowska -skarbnik

Komisja rewizyjna:

1.Paulina Stankiewicz- przewodnicząca
2.Aneta Kopka- z- ca przewodniczącej
3.Natalia Sadowska- Kamińska-sekretarz