Program adaptacji

Przygotowanie dziecka do rozstania z rodzicami, do pobytu w przedszkolu to zadanie bardzo ważne i jednocześnie trudne. Wymaga wielu przemyślanych poczynań ze strony personelu przedszkola oraz dużego zaangażowania ze strony rodziców.

Dlaczego dzieciom tak trudno przystosować się do przedszkola?

Żeby lepiej zrozumieć, na czym polegają kłopoty adaptacyjne dzieci, trzeba sobie wyobrazić, w jakiej sytuacji są dzieci i co się z nimi dzieje, gdy zaczynają uczęszczać do przedszkola:

- oderwanie od najbliższych budzi w dziecku strach, że stanie się coś okropnego, więc ulega zagrożeniu poczucie ich bezpieczeństwa
- małe dziecko ma słabo ukształtowany system własnego Ja, dlatego jest mocno uzależnione od najbliższych osób i nie może obejść się bez ich pomocy
- ma kłopoty z przekazaniem, co jest dla niego ważne
- nie rozumie tego, co ma znaczenie dla niego i innych
- przez długi czas kojarzy nauczycielkę, nawet najmilszą z poczuciem utraty bezpieczeństwa
- dramat rozstania z najbliższymi skutecznie blokuje chęć poznawania nowego otoczenia
- czas pobytu w przedszkolu dziecko inaczej odczuwa niż dorosły, dla dziecka czas wlecze się niemiłosiernie, jest bowiem wypełniony strachem

Ale nie tylko dzieci obawiają się dnia pójścia do przedszkola. Rozterki przeżywają również rodzice, oddając swoje dziecko pod opiekę osobom obcym. Niektórzy swoje lęki przenoszą podświadomie na dziecko. Niepokoją się czy dziecko poradzi sobie z rozstaniem, czy będzie płakać, czy nauczycielowi można zaufać i mają jeszcze więcej wątpliwości.

Żeby proces adaptacyjny przebiegał sprawnie, musi zaistnieć współpraca między rodzicami, nauczycielami i pracownikami przedszkola. Ich wspólny wysiłek ułatwi dzieciom przystosowanie się do nowego środowiska.

W tym celu powstał program adaptacyjny "Z uśmiechem do przedszkola", który jest realizowany od roku szkolnego 2005/2006. Ma na celu zminimalizowanie u dzieci stresu wiążącego się z przystosowaniem do nowego środowiska przedszkolnego i adaptacji w nowym środowisku. Program skierowany jest do dzieci 3-5 letnich przyjmowanych do przedszkola po raz pierwszy, ich rodziców, nauczycieli i pracowników przedszkola.

Program adaptacyjny "Z uśmiechem do przedszkola" przebiega w kilku etapach:

Zapisy dziecka do przedszkola - marzec/kwiecień

- poświadczenie zatrudnienia przez rodziców
- ulotka informacyjna dla rodziców o spotkaniach adaptacyjnych

Spotkanie adaptacyjne - kwiecień

- zabawy integracyjne z nauczycielem, otrzymanie upominku
- rozprowadzanie wśród rodziców książeczek "Będę przedszkolakiem"
- rozprowadzanie ulotek informacyjnych "Jak dobrze przygotować dziecko do przedszkola?"

Tydzień otwarty - maj

- uczestniczenie dzieci w zajęciach i zabawach integracyjnych w grupach dzieci starszych i młodszych
- bliższe poznanie przedszkola

Spotkania powakacyjne - odbywają się dwa dni przed rozpoczęciem roku szkolnego w sierpniu. Mają na celu bliższe poznanie wychowawcy, sali zabaw, pomieszczeń przedszkola. Dziecko dokonuje wyboru znaczka rozpoznawczego i ma możliwość wspólnych zabaw integracyjnych z innymi dziećmi

Z mamą w przedszkolu łatwiej - wrzesień

- wspólny pobyt rodzica i dziecka w grupie
- wypełnianie Ankiety informacyjnej o dziecku
- ustalenie w grupach Dnia zabawek