Nasi nauczyciele

Nasi nauczyciele to wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewniająca opiekę, wychowanie i wszechstronne nauczanie. Potrafią zrozumieć indywidualne potrzeby każdego dziecka i dostosować do nich odpowiednie metody wychowawcze.

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2018/2019

Nauczyciele dyplomowani:

*Bożena Kaszuba –dyrektor przedszkola
*Ewa Jeż-nauczyciel przedszkola
*Aneta Pawłowska- nauczyciel przedszkola, oligofrenopedagog
*Grażyna Kaszuba-nauczyciel religii
*Anna Osik-logopeda, pedagog terapeutyczny

Nauczyciele mianowani:

*Magdalena Chmielewska-nauczyciel przedszkola
*Ewa Staśkiewicz-nauczyciel przedszkola
*Teresa Banasiak –nauczyciel przedszkola, oligofrenopedagog
*Przemysław Kamiński-nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

Nauczyciele kontraktowi:

*Sylwia Kulesza-nauczyciel przedszkola
*Bożena Rasińska- nauczyciel przedszkola
*Ewelina Oparzela-nauczyciel przedszkola

Nauczyciel stażysta:

*Katarzyna Gawrońska - psycholog

Pracownicy obsługi przedszkola:

Teresa Józwiak
Anna Kaczmarczyk
Grażyna Augustyniak
Elżbieta Ambroziak
Michał Zdunek
Ewa Marcinkiewicz
Ewa Augustyniak
Marzena Gołaszewska
Emila Osuch