Programy

Pracę wychowawczo-dydaktyczną realizujemy w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do realizacji programy wychowania przedszkolnego:

Program podstawowy:

1. Od zabawy do nauki - program wychowania przedszkolnego - dobre praktyki.

Aut.: D. Kucharska, A. Pawłowska-Niedbała, D. Sikora-Banasik, I. Zbortszczyk, J. Święcicka, E. Wilkos. Wydawnictwo-Nowa Era.

Programy wspomagające:

1. Dziecięca matematyka-program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych, E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska

2. Nazywanie świata- odimienna metoda nauki czytania-program edukacyjny I. Majchrzak

3. Z uśmiechem do przedszkola –autorski program adaptacyjny, B. Kaszuba

4. Niech bije zielone serce Ziemi – autorski program ekologiczny, E. Jeż

Programy zajęć dodatkowych:

1. Program zajęć logopedycznych- autorski program- A. Osik,

W pracy z dziećmi stosujemy różnego rodzaju metody i techniki wspierające prawidłowy rozwój dziecka w sferze emocjonalnej, społecznej, poznawczej i ruchowej:

- Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
- metodę kinezjologii edukacyjnej-gimnastyka mózgu wg P. Dennisona
- metodę projektów
- metody aktywizujące: burza mózgów, inscenizacje, problemowe, gry dydaktyczne
- dramę, teatr kukiełkowy, pantomimę
- techniki relaksacyjne
- muzykoterapię
- bajkoterapię
- różnorodne techniki plastyczne
- gimnastykę twórczą K. Orffa i R. Labana, A.M. Kniessów
- pedagogikę zabawy
- metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne