Informacja Rady Rodziców

(Zam: 01.07.2022 r., godz. 10.20)
Informacja Rady Rodziców
Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 na dzień 21.06.2022r. na konie Rady Rodziców pozostało 2 659,09 zł.
Prezydium Rady Rodziców