Próbna ewakuacja

(Zam: 05.10.2021 r., godz. 14.52)
UWAGA RODZICE, w dniu 4 października br. w przedszkolu została przeprowadzona próbna ewakuacja.