Spotkanie adaptacyjne

(Zam: 20.08.2020 r., godz. 14.00)
Drodzy Rodzice! Ze względu na stan epidemii i obostrzenia sanitarne nie mamy możliwości zorganizowania spotkań adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 w sali przedszkolnej.
W związku z tym serdecznie zapraszamy na

SPOTKANIA ADAPTACYJNE

które odbędą się w dniach:

27, 28, 31 sierpnia 2020r.

w ogrodzie przedszkolnym z podziałem na grupy wg następującego harmonogramu:

-dzieci 5-4 letnie: godz. 9.00-10.00
-dzieci 3 letnie(grupa nr1): godz. 10.00-11.00
-dzieci 3 letnie(grupa nr2): godz. 11.00-12.00.

(Grupy wg informacji przekazanych drogą telefoniczną)

Osoby uczestniczące w spotkaniach adaptacyjnych zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i rodziców wynoszący 2 metry. Przed wejściem na teren przedszkola będzie wykonywany pomiar temperatury ciała dziecka i rodzica/opiekuna.