INFORMACJA DLA RODZICÓW - ubezpieczenie NNW dzieci

(Zam: 25.09.2019 r., godz. 14.20)
INFORMACJA DLA RODZICÓW - ubezpieczenie NNW dzieci: Przy ubezpieczeniu NNW dzieci przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe COMPENSA rodzice powinni zapoznać się ofertą i opcjami ubezpieczenia (trzy opcje ubezpieczenia: 40zł, 50zł, 135zł), które znajdują się na stronie internetowej: szkola.compensa.pl ( hasło 913555).
Opłata za ubezpieczenie NNW dzieci może być dokonana przelewem za pośrednictwem strony internetowej COMPENSY lub opłata bezpośrednio u wychowawcy grupy.

Otrzymana przez rodziców informacja o zawarciu umowy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym COMPENSA wraz z podpisem, wyborem opcji ubezpieczenia oraz danymi ubezpieczonego wraca do wychowawcy grupy.