Plan spotkań adaptacyjnych

(Zam: 26.06.2019 r., godz. 14.02)
Plan spotkań adaptacyjnych dla nowo przyjętych dzieci w roku szkolnym 2019/2020
Spotkania powakacyjne – zabawy i zajęcia adaptacyjne odbywać się będą w sierpniu, tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego wg następującego harmonogramu:


Przed spotkaniami adaptacyjnymi zachęcamy Państwa do wirtualnego zapoznania się z przedszkolem na stronie internetowej: www.ekoprzedszkole.dabrowka.net.pl