Spotkanie Adaptacyjne i Tydzień Otwarty

(Zam: 12.06.2019 r., godz. 11.21)
Zapraszamy dzieci nowoprzyjęte do przedszkola na Spotkanie adaptacyjne, które odbędzie się 24 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w sali Muchomorków na parterze budynku przedszkola oraz Tydzień Otwarty w dniach 25-28 czerwca 2019 r. w godz. 10.00-12.00.
W tych dniach dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych w grupie oraz zabawach na przedszkolnym placu zabaw.

Życzymy miłych wrażeń z pobytu w przedszkolu!