Wycieczka do Skansenu w Kuligowie

(Zam: 04.06.2019 r., godz. 12.48)
Dnia 11 czerwca (wtorek) 2019 r. dzieci z grup „Biedronki” i „Stokrotki” wyjeżdżają na wycieczkę do Skansenu w Kuligowie.
Koszt wycieczki 32 zł.

Program wycieczki:
- wyjazd z przedszkola o godz. 9.10
- pobyt w skansenie w godz. 9.30-13.30 (zwiedzanie skansenu, warsztaty ceramiczne, przejażdżka bryczką, ognisko z kiełbaskami i in.)
- przyjazd do przedszkola ok. godz. 14.00.

Dzieci, które wracają autokarem o godz. 13.00 tego dnia wrócą autokarem o godz. 15.00.

Rodzice dzieci uczestniczących w wycieczce proszeni są o wyrażenie pisemnej zgody na udział dziecka w wycieczce oraz uiszczenie kwoty do wychowawcy grupy.