Uwaga Rodzice!

(Zam: 12.02.2018 r., godz. 12.40)
Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 zobowiązani są do złożenia Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019 w dniach od 19 do 28 lutego 2018 r.
Deklaracje można pobrać:

- w sekretariacie przedszkola lub u wychowawców grup
-na stronie internetowej przedszkola www.ekoprzedszkole.dabrowka.net.pl (BIP-wnioski do pobrania)

Niespełnienie obowiązku złożenia Deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019.

Szczegóły rekrutacji