Wycieczka do Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce

Data: 31.05.2023 r., godz. 10.38    225
Dnia 6 czerwca...

W dniu 6 czerwca 2023r. dzieci 6-5 letnie z grup Ekoludków i Stokrotek wyjeżdżają na wycieczkę do Szkoły Podstawowej im C. K. Norwida w Dąbrówce na spotkanie
z dyrektorem i przyszłymi wychowawcami. Wyjazd z przedszkola o godz. 9.40, przyjazd do przedszkola o godz. 11.00.