Informacja Rady Rodziców

Data: 25.06.2024 r., godz. 12.18    118
Informujemy...

Informacja Rady Rodziców

Informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024 na dzień 25.06.2024r. na konie Rady Rodziców pozostało 6 054,02 zł. 

 

                                                                                                                                                                        Prezydium Rady Rodziców