Informacja dla Rodziców dzieci biorących udział w rekrutacji uzupełniającej

Data: 14.05.2024 r., godz. 22.30    77
Rodzice dzieci zakwalifikowanych...

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 w rekrutacji uzupełniającej zobowiązani są do dopełnienia obowiązku potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia w dniach 14-20 maja 2024r.

WAŻNE!

Niezłożenie pisemnego oświadczenia w terminie będzie skutkowało nie  przyjęciem dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025.

Oświadczenia dostępne są w sekretariacie przedszkola lub na stronie internetowej  przedszkola: www.ekoprzedszkole.dabrowka.net.pl