UWAGA!

Data: 12.04.2024 r., godz. 09.30    192
Rodzice dzieci zakwalifikowanych...

UWAGA!

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 zobowiązani są do dopełnienia obowiązku potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola
w postaci pisemnego oświadczenia w dniach 15-19 kwietnia 2024r.

 

WAŻNE!

Niezłożenie pisemnego oświadczenia w terminie będzie skutkowało nie  przyjęciem dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025.

Oświadczenia dostępne są w sekretariacie przedszkola lub na stronie internetowej przedszkola: www.ekoprzedszkole.dabrowka.net.pl